From the desk of Brent Huisman

Portfolio

Klik op een kopje voor meer. Contact mij op brenthuisman@gmail.com.

Onderzoekservaring

 • Masterscriptie – Momenteel werk ik aan het ontwikkelen van Proton Computed Tomography. Dit is een principe waarmee afbeeldingen van het binnenste van het menselijk lichaam gemaakt kunnen worden. In tegenstelling tot de hoogenergetische fotonen zoals die gebruikt worden voor röntgenfoto's, of de positronen in positronemissietomografie, gebeurt dit bij Hadron-CT door middel van protonen. De twee voornaamste potentiële voordelen zijn meer precisie en een lagere stralingsdosis voor de patiënt.
  Lees de Masterscriptie ».
 • Master Onderzoeksproject – De bouw en studie van een detector van atmosferische muonen.
 • Bachelor Scriptie – Fotoluminescentie van silicium nanokristallen bestudeerd.
 • Bachelor Onderzoeksproject – Fononen in colloïdale kristallen bestudeerd.
 • Bachelor Onderzoeksproject – De haalbaarheid van de waterstofauto bestuurd, vanuit technisch en sociologisch perspectief.
 • Bachelor Onderzoeksproject – Studie van de verschillen tussen gel en glas.

Studentenactiviteiten

 • Lid Duurzaamheid Advies Commissie – De commissie is opgezet om de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) duurzamer te maken. Momenteel werken we aan het standaard maken van computers met een laag verbruik, overal aan de faculteit.
 • Lid Adviescommissies bij Studievereniging en Studentenpartij – Momenteel lid van de kascontrolecommissie van de NSA (Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam) en voorheen van Uvasociaal. Momenteel lid van de Raad van Advies voor Uvasociaal.
 • Secretaris Consultancy Event – Het event is een gelegenheid voor strategy consultants en studenten om elkaar te leren kennen.
 • Lid Europese Aanbesteding ICT-werkplekapparatuur – Belast met het toezien op duurzaamheidseisen en -wensen binnen de aanbesteding werkplekapparatuur van de UvA. Voorafgaand heb ik samen met een andere student een onderzoek gedaan naar energiezuinigheid van computers.
 • Lid Studentenraad – Ik heb een termijn gediend als lid in de Facultaire Studentenraad FNWI van de UvA. Naast voorzitter Onderwijs- en Examenregelingen en Faciliteiten was ik primair webontwikkelaar van de raadwebsite.
 • Penningmeester Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam – Naast toezien op de boekhouding, webontwikkeling, het opstarten van de boekverkoop, nam ik een coördinerende rol aan in verscheidene commissies. Ik was medeorganisator van het jaarlijkse symposium waar we een Nobelprijswinnaar als spreker hadden.

Webontwikkeling

Een portfolio van websites die ik voor mijzelf of derden heb gebouwd. Naast uiterlijkheden heb ik een brede ervaring met Wordpress, mijn favoriete platform. Voornaamste reden hiervoor is dat dit de beste oplossing is die standaard een bruikbare interface heeft voor de digibete medemens. Vaak ben ik natuurlijk niet zelf verantwoordelijk voor de content, en ik zie websites vaak stranden omdat mensen het vaak teveel werk vinden om zo'n interface te gebruiken. Met custom thema's, onderhoud en plugins heb ik inmiddels ruime ervaring (webshops, document-opslag, inschijfsystemen en fotoalbums). Uiteraard kan ik ook uitstekend zonder Wordpress, waar deze website getuige van is. Middels een vrij kort Python script, genereer ik bij elke update een nieuwe statische website, waar luxe als fotoalbums, nieuwskoppen, blogs of cdn's gewoon is inbegrepen. In het verleden heb ik veel verschillende software gebruikt, en mijn eigen content heb ik sinds 2007 elke keer weer kunnen behouden. Het schrijven van migratiescripts klinkt saai, maar is toch leuk (als het werkt).

Software

 • Obraz, broncode plugins – een compacte static-website generator in Python. Meegeholpen aan de het oplossen van een paar bugs, en zelf een aantal plugins geschreven.
 • PySPARC – een Python implementatie voor data acquisitie met een HiSPARC DAQ. Meegeholpen aan het profilen van de performance en aan een zeer vroege alpha.
 • Koppensneller, broncode – een PHP script dat een lijst van opgegeven RSS feeds omzet in een nieuwsoverzicht ala iGoogle/Netvibes.
 • Netvibes – een online RSS-reader welke erg veel andere opties heeft. Meegeholpen aan de Nederlandse vertaling.
 • wxMusik – een muziekbeheer programma, ala iTunes. Meegeholpen aan de Nederlandse vertaling.
 • Buddi – een programma om op kleine schaal geldstromen in de gaten te houden. Meegeholpen aan de Nederlandse vertaling.
 • Raw Therapee – een gratis ‘ foto-workflow’ programma voor Linux en Windows. Meegeholpen aan de Nederlandse vertaling.